Logo Gemeente Rotterdam

Processen-verbaal en tellingen

Op deze pagina vindt u de processen-verbaal en de tellingen voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 en wijkraadverkiezing 2022. Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. Zo snel mogelijk nadat de definitieve uitslag bekend is gemaakt, vindt u hier de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022 en wijkraadverkiezing 2022.